Αρχικη

Χώρος Υποδοχής Φροντιστηρίου
Αίθουσα Πληροφορικής
Αίθουσα Μαθηματικών
Αναγνωστήριο - Βιβλιοθήκη
Είσοδος Φροντιστηρίου
Αίθουσα Πληροφορικής
Αναγνωστήριο - Βιβλιοθήκη
Αναγνωστήριο - Βιβλιοθήκη
Area_1
Area_2
Area_4
Area_5
Area_7
Area_8
Area_3
Area_6