Πληροφορική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το μάθημα της Πληροφορικής – Προγραμματισμού αναπτύσσει συγκεκριμένη ύλη που χρειάζεται για της Πανελλαδικές εξετάσεις συγκεκριμένων προσανατολισμών και ειδικοτήτων στο ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ αντίστοιχα.
Επιλέξτε την τάξη που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες..

Το χρειάζομαι;

Το μάθημα της Πληροφορικής χρειάζεται μόνο για τα παιδιά που έχουν σκοπό να ακολουθήσουν Προσανατολισμό Οικονομίας & Πληροφορικής.

Στόχοι

Στην Β’ Λυκείου γίνεται μια προετοιμασία της αντίστοιχης ύλης των Πανελλαδικών στην Γ’ Λυκείου. Σημαντικό είναι τα παιδιά να εξοικοιωθούν με τις πρώτες βασικές έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού και επίσης να αναπτυχθεί η λογική που χρειάζεται για την επίλυση προβλημάτων προγραμματιστικού περιεχομένου. Εδώ να επισημάνουμε ότι ο τρόπος σκέψης στο μάθημα της Πληροφορικής μοιάζει πολύ με τον τρόπο σκέψης στο μάθημα των Μαθηματικών. Στην περίπτωση που δεν έχει αναπτυχθεί αυτό σε μικρότερες τάξεις μέσα από τα Μαθηματικά γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης αυτού του τρόπου σκέψης στο επίπεδο που χρειάζεται στην Πληροφορική.

Πρόγραμμα Σπουδών:

1 ώρα / εβδομάδα

Το χρειάζομαι;

Το μάθημα της Πληροφορικής χρειάζεται μόνο για τα παιδιά που έχουν σκοπό να ακολουθήσουν Προσανατολισμό Οικονομίας & Πληροφορικής.

Στόχοι

Στόχος μας είναι να φτάσουμε στην υψηλότερη δυνατή επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις δημιουργώντας όμως ένα ρεαλιστικό πλάνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή και τον κενών που έχουν δημιουργηθεί τις προηγούμενες σχολικές χρονιές όσων αφορά την αναλυτική σκέψη.

Πρόγραμμα Σπουδών:

3 ώρες / εβδομάδα

Το χρειάζομαι;

Το μάθημα του Προγραμματισμού χρειάζεται για τους μαθητές που έχουν επιλέξει τον τομέα Πληροφορικής και την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και έχουν σκοπό να δώσουν Πανελλαδικές στην Γ’ Λυκείου.

Στόχοι

Στην Β’ Λυκείου γίνεται μια προετοιμασία της αντίστοιχης ύλης των Πανελλαδικών στην Γ’ Λυκείου. Σημαντικό είναι τα παιδιά να εξοικοιωθούν με τις πρώτες βασικές έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού και επίσης να αναπτυχθεί η λογική που χρειάζεται για την επίλυση προβλημάτων προγραμματιστικού περιεχομένου. Εδώ να επισημάνουμε ότι ο τρόπος σκέψης στο μάθημα της Πληροφορικής μοιάζει πολύ με τον τρόπο σκέψης στο μάθημα των Μαθηματικών. Στην περίπτωση που δεν έχει αναπτυχθεί αυτό σε μικρότερες τάξεις μέσα από τα Μαθηματικά γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης αυτού του τρόπου σκέψης στο επίπεδο που χρειάζεται στην Πληροφορική.

Πρόγραμμα Σπουδών:

1 ώρα / εβδομάδα

Το χρειάζομαι;

Το μάθημα του Προγραμματισμού χρειάζεται για τους μαθητές που έχουν επιλέξει τον τομέα Πληροφορικής.

Στόχοι

Στόχος μας είναι να φτάσουμε στην υψηλότερη δυνατή επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις δημιουργώντας όμως ένα ρεαλιστικό πλάνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή και τον κενών που έχουν δημιουργηθεί τις προηγούμενες σχολικές χρονιές όσων αφορά την αναλυτική σκέψη.

Πρόγραμμα Σπουδών:

3 ώρες / εβδομάδα