Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αποτελούν την βάση των Θετικών Επιστημών και όπως πολλές φορές έχουμε ακούσει είναι μια μεγάλη αλυσίδα που ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και συνεχίζεται μέχρι και τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες μαθημάτων σε παιδιά Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επιλέξτε την τάξη που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες..

Το χρειάζομαι;

Τα μαθηματικά είναι απαραίτητα για κάθε παιδί. Όχι απαραίτητα οι συγκεκριμένες γνώσεις που θα αποκτήσει, όπως για παράδειγμα το Πυθαγόρειο Θεώρημα, αλλά περισσότερο η ανάπτυξη της “Μαθηματικής Λογικής” που εμφανίζεται στην καθημερινότητα μας σε επίπεδα που πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Σε σχολικό επίπεδο, και στις 3 τάξεις υπάρχουν σημαντικές γνώσεις που χρειάζονται μελλοντικά στο Λύκειο, ιδιαίτερα για παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν Θετικούς Προσανατολισμούς!

Στόχοι

Βασικός στόχος στο Γυμνάσιο είναι να αναπτύξουμε τον τρόπο παρουσίασης και γραφής τον μαθηματικών ασκήσεων – προβλημάτων. Πρακτικά γίνεται μια μετάβαση από την “Αριθμητική” αντιμετώπιση των μαθηματικών στο Δημοτικό, στην πιο “Αλγεβρική” τους μορφή. Βρίσκουμε τις αδυναμίες κάθε παιδιού χωριστά και δουλεύουμε ενεργά πάνω σε αυτές ώστε στα 3 χρόνια του Γυμνασίου να αποκτηθεί η απαραίτητα ευχέρεια αντιμετώπισης και παρουσίασης των γραπτών.

Πρόγραμμα Σπουδών:

2 ώρες / εβδομάδα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Άλγεβρα || Γεωμετρία

Το χρειάζομαι;

Η Άλγεβρα είναι απαραίτητη για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οποιονδήποτε Θετικό Προσανατολισμό. Περιέχει βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε “Θετικού” μαθήματος. Η Γεωμετρία είναι μικρότερης σημασίας ως προς το γνωστικό περιεχόμενο που προσφέρει για τις επόμενες τάξεις αλλά είναι πολύ σημαντική ως προς την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές!

Στόχοι

Η ύλη της Άλγεβρας περιέχει όλα όσα είχαν δουλευτεί στο γυμνάσιο με πιο αυστηρή πλέον μορφή και με μεγαλύτερη εμβάθυνση σε κάθε κομμάτι καθώς και κάποιες νέες έννοιες. Στόχος είναι να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν από τις τάξεις του Γυμνασίου και έπειτα να ανακαλύψουμε την πιο επίσημη μορφή των μαθηματικών. Στην Γεωμετρία ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ο αναλυτικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή η ικανότητα να συνδυάζουμε της γνώσεις της Θεωρίας, με τα δεδομένα ενός προβλήματος για να καταλήξουμε στην λύση του προβλήματος μέσα από διαδοχικά βήματα. Στο Λύκειο πλέον γίνεται από τάξη σε τάξη μια μετάβαση από την “Αλγεβρική” μορφή των μαθηματικών στην πιο “Αναλυτική” τους μορφή.

Πρόγραμμα Σπουδών:

4 ώρες / εβδομάδα

2 ώρες Άλγεβρα || 2 ώρες Γεωμετρία

Διαθέσιμα Μαθήματα

Άλγεβρα || Μαθηματικά Προσανατολισμού

Το χρειάζομαι;

Η Άλγεβρα είναι απαραίτητη για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οποιονδήποτε Θετικό Προσανατολισμό. Περιέχει βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε “Θετικού” μαθήματος. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού χρειάζονται κυρίως για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν καθαρά Θετικό Προσανατολισμό ή Προσανατολισμό Οικονομίας & Πληροφορικής. Αποτελεί το μάθημα που αναπτύσσει την συνδυαστική σκέψη και είναι αρκετά σημαντικό και ως προς το γνωστικό του περιεχόμενο.

Στόχοι

Η ύλη της Άλγεβρας περιέχει κάποιες γνωστές έννοιες από το Γυμνάσιο σε πιο αυστηρή μορφή και σε βαθύτερο επίπεδο καθώς και νέες σημαντικές έννοιες και εργαλεία. Στόχος είναι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλες τις έννοιες με ιδιαίτερη άνεση ακόμα και σε πιο απαιτητικές μορφές. Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού ασχολούμαστε με αρκετές νέες έννοιες και ο κυριότερος στόχος είναι να αναπτύξουμε την συνδυαστική σκέψη. Δηλαδή να μπορούμε να συνδυάζουμε την Θεωρία που έχουμε με τα δεδομένα που μας δίνονται ώστε να βρούμε λύση στο πρόβλημά μας.

Πρόγραμμα Σπουδών:

5 ώρες / εβδομάδα

2 ώρες Άλγεβρα || 2 ώρες Μαθηματικά Προσανατολισμού

Διαθέσιμα Μαθήματα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Το χρειάζομαι;

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού είναι ένα από τα Πανελλαδικός εξεταζόμενα μαθήματα για τον Θετικό Προσανατολισμό και τον Προσανατολισμό Οικονομίας & Πληροφορικής. Το χρειάζονται λοιπόν μόνο όσοι έχουν επιλέξει κάποιον από τους παραπάνω προσανατολισμούς.

Στόχοι

Στόχος μας είναι να φτάσουμε στην υψηλότερη δυνατή επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις δημιουργώντας όμως ένα ρεαλιστικό πλάνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή και τον κενών που έχουν δημιουργηθεί τις προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Πρόγραμμα Σπουδών:

6 ώρες / εβδομάδα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Άλγεβρα || Γεωμετρία

Το χρειάζομαι;

Η Άλγεβρα είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές που έχουν σκοπό να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις. Περιέχει βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του αντίστοιχου μαθήματος στην Γ’ τάξη. Η Γεωμετρία είναι μικρότερης σημασίας ως προς το γνωστικό περιεχόμενο που προσφέρει για τις επόμενες τάξεις αλλά είναι σημαντική ως προς την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές!

Στόχοι

Η ύλη της Άλγεβρας περιέχει όλα όσα είχαν δουλευτεί στο γυμνάσιο με πιο αυστηρή πλέον μορφή και με μεγαλύτερη εμβάθυνση σε κάθε κομμάτι καθώς και κάποιες νέες έννοιες. Στόχος είναι να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν από τις τάξεις του Γυμνασίου και έπειτα να ανακαλύψουμε την πιο επίσημη μορφή των μαθηματικών. Στην Γεωμετρία ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ο αναλυτικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή η ικανότητα να συνδυάζουμε της γνώσεις της Θεωρίας, με τα δεδομένα ενός προβλήματος για να καταλήξουμε στην λύση του προβλήματος μέσα από διαδοχικά βήματα. Στο Λύκειο πλέον γίνεται από τάξη σε τάξη μια μετάβαση από την “Αλγεβρική” μορφή των μαθηματικών στην πιο “Αναλυτική” τους μορφή.

Πρόγραμμα Σπουδών:

3 ώρες / εβδομάδα

2 ώρες Άλγεβρα || 1 ώρα Γεωμετρία

Διαθέσιμα Μαθήματα

Άλγεβρα

Το χρειάζομαι;

Η Άλγεβρα είναι απαραίτητη για τους μαθητές που έχουν σκοπό να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις. Περιέχει βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του αντίστοιχου μαθήματος στην Γ’ τάξη.

Στόχοι

Η ύλη της Άλγεβρας περιέχει κάποιες γνωστές έννοιες από το Γυμνάσιο σε πιο αυστηρή μορφή και σε βαθύτερο επίπεδο καθώς και νέες σημαντικές έννοιες και εργαλεία. Στόχος είναι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλες τις έννοιες με ιδιαίτερη άνεση ακόμα και σε πιο απαιτητικές μορφές.

Πρόγραμμα Σπουδών:

2 ώρες / εβδομάδα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Το χρειάζομαι;

Αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα που δίνουν στις Πανελλαδικές οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων.

Στόχοι

Στόχος μας είναι να φτάσουμε στην υψηλότερη δυνατή επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις δημιουργώντας όμως ένα ρεαλιστικό πλάνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή και τον κενών που έχουν δημιουργηθεί τις προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Πρόγραμμα Σπουδών:

3 ώρες / εβδομάδα